موبایل: ۰۹۱۲۲۱۸۳۶۵۳

۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰

info@pazirik.org

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ

شرکت راشا کستر پازیریک

راهنمای مطالعه

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ

صادرات

 • ﮐﯿﻮي
 • ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
 • ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ
 • ﺧﯿﺎر
 • ﭘﺴﺘﻪ
 • ﮐﺎﻫﻮ
 • ﮐﺸﻤﺶ
 • ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤه اى
 • ﺳﯿﺐ
 • رادﯾﻮ دارو
 • ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺮن
 • ﺧﯿﺎر و ﺧﯿﺎرﺗﺮﺷﯽ
 • ﺑﺎﻣﯿه
 • ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
 • ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
 • اﻧﮕﻮر
 • ﺧﺮﻣﺎ

واردات

 • روغن خام آفتاب گردان ،سویا و کلزا
 • دانه ذرت دامی
 • جو
 • گوشت
 • چوب
 • اجزا و قطعات نیروگاهی
 • فولاد تخت نورد شده
 • کاغذ روزنامه
 • خمیرچوب
 • عدس
 • کلرور پتاسیم
 • قطران ذغال سنگ
 • واگن باری
 • ماشین آلات تراش
 • ام دی اف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *