موبایل: ۰۹۱۲۲۱۸۳۶۵۳

۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰

info@pazirik.org

صادرات گندم روسیه با وجود محدود کردن صادرات افزایش یافته است

صادرات گندم روسیه

صادرات گندم روسیه با وجود محدود کردن صادرات تقریباً 11٪ افزایش یافته است.   براساس گزارش وزارت کشاورزی این کشور ، صادرات گندم روسیه از ابتدای ژوئیه سال 2020 تا 22 آوریل 2021 سال به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.   طبق آمار وزارتخانه ، روسیه 34.7 میلیون تن گندم در مدت زمان تعیین […]