بانک های روسیه همچنان به افزایش نرخ سپرده ادامه می دهند

سود سپرده بانکهای روسیه

بانک های روسیه شروع به افزایش نرخ سود سپرده های خانوار به طور متوسط سالانه 1.5٪‏ كردند. همانطور که RG قبلا گزارش داده بود، روز پیش PSB شرایط پنج محصول از شش محصول را در ردیف سپرده ها تغییر داد ، Pochta-Bank نرخ کل سپرده پایه را افزایش داد. این نرخ ها نیز توسط Otkritie […]