موبایل: ۰۹۱۲۲۱۸۳۶۵۳

۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰

info@pazirik.org

بانک های روسیه همچنان به افزایش نرخ سپرده ادامه می دهند

سود سپرده بانکهای روسیه

بانک های روسیه شروع به افزایش نرخ سود سپرده های خانوار به طور متوسط سالانه 1.5٪‏ كردند. همانطور که RG قبلا گزارش داده بود، روز پیش PSB شرایط پنج محصول از شش محصول را در ردیف سپرده ها تغییر داد ، Pochta-Bank نرخ کل سپرده پایه را افزایش داد. این نرخ ها نیز توسط Otkritie […]