اولین نمایشگاه اوراسیا در ایران

نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال آینده در تهران، تمرینی مناسب برای ورود موفق به تجارت آزاد در منطقه خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری ساتکاب، خبر برپایی نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال آینده در تهران، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشورهای عضو، به ویژه «ایران» خواهد بود. […]