موبایل: ۰۹۱۲۲۱۸۳۶۵۳

۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰

info@pazirik.org

اولین نمایشگاه اوراسیا در ایران

نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال آینده در تهران، تمرینی مناسب برای ورود موفق به تجارت آزاد در منطقه خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری ساتکاب، خبر برپایی نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال آینده در تهران، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشورهای عضو، به ویژه «ایران» خواهد بود. […]