نمایشگاه مواد بسته بندی، تجهیزات و فن آوری برای شرکت های داروسازی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نمایشگاه مواد بسته بندی، تجهیزات و فن آوری برای شرکت های داروسازی روسیه مسکو از 5 الی 8 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.    

نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه هفته سلامت روسیه مسکو از 4 الی 7 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.    

نمایشگاه بین المللی صنایع پتروشیمی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع پتروشیمی مسکو از 4 الی 7 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد. نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو نمایشگاهی پیشرو در صنعت محصولات شیمیایی در روسیه و منطقه می باشد. در این نمایشگاه بین المللی شما […]

نمایشگاه کالای چین روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو از 4 الی 6 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.