دانشگاه پزشکی پاولوف سن پترزبورگ

دانشگاه اول علوم پزشکی سن پترزبورگ (دانشگاه دولتی پزشکی سن پترزبورگ پاولوف) یکی از موسسات آموزش عالی تخصصی در شهر سن پترزبورگ روسیه است. این دانشگاه در سال ۱۸۹۷ به عنوان موسسه پزشکی بانوان تاسیس شد و اولین موسسه پزشکی در روسیه و اروپا است که به بانوان این فرصت را داد تا بتوانند مدرک پزشکی دریافت کنند. دانشگاه علوم پزشکی سن پترزبورگ از زمان تاسیس خود تاکنون، چند بار تغییر نام داشته است که موسسه پزشکی بانوان پتروگراد (Petrograd Women’s Medical Institute)، اولین موسسه پزشکی لنینگراد (the First Leningrad Medical Institute) از جمله این اسامی است.