موبایل: ۰۹۱۲۲۱۸۳۶۵۳

۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰

info@pazirik.org

دانشگاه سچینوا روسیه

دانشگاه پزشکی دولتی سچینوای اول مسکو (دانشگاه سچینوا) برترین دانشگاه پزشکی روسیه است. این دانشگاه از سال ۱۷۵۸ به عنوان دانشکده پزشکی در دانشگاه امپریال مسکو شروع به کار کرد.
دانشگاه سچینوا بیش از دو قرن در نظام بهداشت و درمان روسیه پیشتاز بوده است. بسیاری از پزشکان و دانشمندان برجسته که در پیشرفت پزشکی نقش بسزایی داشتند، در این دانشگاه تحصیل کرده اند. در سال ۲۰۱۸، دانشگاه سچینوا ۲۶۰مین سالگرد خود را جشن گرفت.این دانشگاه در ۲۶۰مین سالگرد خود، به مرکز عالی علمی، پژوهشی و مجهز در نظام بهداشت و درمان روسیه ارتقا یافت. علم پزشکی دانشگاه سچینوا روسیه با پایه علمی قوی در پزشکی بالینی رو به پیشرفت است و در پژوهش‌های میان‌رشته ای پیشرفته همراه با پیشتازان جهانی مهندسی، فناوری و علوم طبیعی مرزها را گسترش می‌دهد.
امروزه دانشگاه سچینوا روسیه قدم‌ به‌سوی آینده ای موفق برمی‌دارد. تا سال ۲۰۲۰ دانشگاه به سکوی پژوهشی جامع علمی در سطح بین‌المللی تبدیل خواهد شد که با هدف خصوصی‌سازی مدیریت طولانی مدت سلامت و غلبه بر چالش‌های سلامت جهانی، با پیشرفت‌های پیشرفته جهان تلفیق می‌شود.محیط پژوهش محور دانشگاه سچینوا از مشارکت دانشجویان، اساتید و همکاران خود در ایجاد فناوری و محصولات جدید پشتیبانی می‌کند.
در حال حاضر دانشگاه سچینوا تنها عضو پروژه عالی علمی روسیه در رده‌بندی کیو اس (QS) دانشگاه‌های جهان به لحاظ رشته (پزشکی) می‌باشد. صلاحیت بالینی این دانشگاه مزیتی برتر برای پژوهش‎های بنیادی میان رشته ای و کشف افق‎های جدید در بهداشت و درمان می باشد. این دانشگاه، منابع خود را به حوزه‌ هایی تخصیص داده ‌است که پیشرفت‌های مهندسی، فناوری و IT را به راه‎حل هایی برای شرایط بهداشتی بهتر تحت سیستم مدیریتی سلامت در دراز مدت تبدیل کند. دانشگاه سچینوا به‌منظور ارتقاء پژوهش‌های پیشرفته در علوم زیستی، بر رویکردهای چندرشته‌ای در مراکز عالی تمرکز کرده است.