جزایر سولووسکی روسیه

مجمع الجزایر سولووسکی شامل شش جزیره با مساحت 300 کیلومتر مربع هستند که در دریای سفید و 250 کیلومتری آرخانگلسک قرار دارند. در منطقه سولووسکی بناهای تاریخی و باستان شناسی زیادی وجود دارد که تاریخ ساخت قدیمی ترین آنها به هزاره دوم و سوم قبل از میلاد برمی گردد. یکی از مهمترین بناهای این مجمع الجزایر صومعه سولووسکی است که در نیمه اول قرن پانزدهم ساخته شد. در اوایل قرن بیستم این دژ صد ساله ارتودوکس، به اردوگاهی برای زندانیان سیاسی تبدیل شد که تا سال 1939 هنوز وجود داشت. تنها در قرن نوزدهم بود که زندگی رهبانی در اینجا از سر گرفته شد. مجمع الجزایر سولووسکی که در حال حاضر یک مکان حفاظت شده تاریخی و فرهنگی ست، نه تنها به خاطر تاریخ درهمش، بلکه به خاطر چشم انداز بی نظیرش شامل تپه ها، دریاچه ها و دره های کوچک اش، مکان بی نظیر و شگفت انگیزی است. مجمع الجزایر سولووسکی از سال 1992 تحت حفاظت یونسکو می باشد.